tendentotsikko.jpg (24267 bytes)

Mikä on hammaslaboratorio?

Yleensä loppukäyttäjä eli potilas luulee, että hänen suuhunsa asennettavat kruunut, sillat, istutteet (implantit), täytteet, hampaiden kuoret (laminaatit), purentakiskot jne. ovat hammaslääkärin itsensä tekemiä. Näin ei kuitenkaan ole. Useimmat hammashoidossa tarvittavat tekniset tuotteet on tehty hammaslaboratoriossa.

Hammaslaboratorio on hammaslääkärin yhteistyökumppani, joka valmistaa lääkärin ohjeiden mukaan monet tärkeät tuotteet, joita korkealaatuisessa hammashoidossa tarvitaan. Vaikka hammaslaboratorio ei olekaan suoraan kosketuksissa potilaaseen, on sen tekemällä työllä siten keskeinen merkitys hammashoidon onnistumisessa.

Hammaslaboratoriossa valmistettavat tuotteet edellyttävät henkilökunnalta erittäin korkeaa teknistä ja hammashoidollista tietämystä. Samalla suuri osa työstä on edelleen mittatilauksena tehtävää käsityötä. Monimutkaisten ja vaativien työprosessien lopputuloksen korkean laadun  kertookin viimekädessä ammattilaisen tarkka ja kokenut silmä.

Hammaslaboratoriossa työskentelevien ammattinimikkeitä ovat muun muassa hammasteknikkomestarit, erikoishammasteknikot, hammasteknikot, sekä hammaslaborantit ja hammasteknikko-oppilaat.

Millaisia palveluja ja tuotteita hammaslaboratoriosta saa?

Täällä kerrotaan yleistajuisesti millaisia palveluja ja tuotteita TenDent -hammaslaboratorioketju tarjoaa.

Takaisin pääsivulle